Valikko Sulje

Uuden Elinvoimalautakunnan tehtävä

Tälle valtuustokaudelle muodostettiin Nurmijärvellä kokonaan uusi lautakunta. 11 jäseninen Elinvoimalautakunta jatkaa siitä mihin aikaisempi, kooltaan hieman pienempi Kuntasuunnittelulautakunta jäi. Periaatteessa uutta siis vain nimi ja koko. Mutta mitä lautakunta sitten tekee, mistä asioista se päättää? Nämä kysymykset kuulen lähes aina kun keskusteluissa tulen maininneeksi kuuluvani kyseiseen lautakuntaan. Usein vastaan ensimmäiseksi, että sen aiempi nimi oli Kuntasuunnittelulautakunta.

Elinvoimalautakunnan virkakoneistona toimii kunnan Elinkeino- ja kuntakehityskeskus. Lautakunta ja keskus vastaavat yhdessä kunnan elinvoimaisuudesta, sen tulevaisuuden kehittämisestä. Sen tehtävä on suunnitella kunnan maa-alueiden strateginen käyttö niin että tuloksena syntyy mahdollisimman elinvoimainen ja kehittyvä kunta niin sen asukkaille, kuin myös sen elinkeinotoiminnalle. Suomeksi sanottuna se päättää kunnan elinkeinopolitiikasta, yleiskaavoituksesta ja maanhankintapolitiikasta, jotta kunta kykenisi mm. kaavoittamaan alueelleen uusia asunto- ja työpaikka-alueita.  Sen tehtävä on myös laatia kuntastregia muiden lautakuntien ja sidosryhmien (kunnan omat toimialat, henkilöstö, yritykset, yhdistykset, asukkaat, jne) tuottamien pohjatietojen pohjalta ja valvoa strategian toteutumista. Kuntastrategian tulisi ohjata kuntaa kaikessa sen toiminnoissaan, niin suunnittelussa, taloudessa kuin toteuksessakin.

Elinvoimalautakunta toimii myös kunnan maankäytön lupaviranomaisena ja siinä mielessä lautakunnan jäsenten toiminta on esim. valtuuston jäseniin nähden enemmän lailla rajattua/määrättyä.  Lupa-asioissa päätökset perustuvat ennenkaikkea lakiin (Maankäyttö- ja rakennuslaki), perinteiselle poliittiselle päätöksenteolle ei niissä ole sijaa. Päätöksen perusteena ovat ainoastaan tosiseikat, kaiken sorttinen mutu-tieto ei voi olla päätöksen pohjana. Mikäli päätös ei perustuisi tiukasti lakiin ja faktatietoihin, ne esim. olisivat helposti kumottavissa hallinto-oikeudessa. Päätöksen tulee olla siis aina sama, oli hakijapuolena kuka hyvänsä.

Lautakunta käsittelee kuntaan saapuvat rakentamista koskevat poikkeukset ja suunnittelutarveratkaisut. Lautakunta tekee myös päätökset  tonttien luovuttamisesta ja vuokraamisesta. Se laatii kunnan vastineet hallinto-oikeuteen päätyneisiin valituksiin.

Lyhyt  raapaisu, mutta jos edes jotenkin selvitää mitä Elinvoimalautakunta oikein tekee.

Tarkempia lisätietoja:

Kommentoi